• DC Isolator Distribution/String Boxes

  ການແຈກຢາຍ / ກ່ອງຊ່ອຍແນ່ຂອງ DC Isolator

  •ເສົາ 4 ຫາ 54 ເສົາ

  •ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ - ພາດສະຕິກ ASA

  •ປະຕູລົດຕູ້ Tran spare nt

  • UV ຄົງຕົວ

  • IP65 rati ng ໃນການໃຊ້ງານຂ້າງນອກ / ຂ້າງນອກ

  •ແຜ່ນດິນໂລກແລະແຖບທີ່ເປັນກາງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ

  • ເໝາະ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ Photovltaic