• ADMD-G/2 PV DC Surge Protection Device

  ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມຕ້ອງການ ADMD-G / 2 PV DC Surge

  • ເໝາະ ສຳ ລັບໃຊ້ກັບທຸກລະບົບ PV

  • ໜ່ວຍ ສຳ ເລັດຮູບແບບ Prewired Modular, ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນປະກອບ ສຳ ລັບການປ້ອງກັນ

  ປ້ອງກັນປັ!ກອິນໃສ່ໂປແກມໂມດູນ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍແລະຮັກສາ

  •ຕົວປ່ຽນແປງພະລັງງານສູງ, ເວລາຕອບສະ ໜອງ ຕ່ ຳ ກວ່າ 25 Nanosecond

  •ທາງເລືອກຕິດຕໍ່ສັນຍານທາງໄກ (FM) ສຳ ລັບອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ (ຕິດຕໍ່ພົວພັນການປ່ຽນແປງທີ່ເລື່ອນໄດ້)

  •ລົດລາງລົດໄຟໄດໄດ TH35-7 .5 / DIN35

  •ປະຕິບັດຕາມ: EN 50539-11

 • ADMD-G/3 PV DC Surge Protection Device

  ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງ ADMD-G / 3 PV DC

  • ເໝາະ ສຳ ລັບໃຊ້ກັບທຸກລະບົບ PV

  • ໜ່ວຍ ສຳ ເລັດຮູບແບບ Prewired Modular, ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຂອງສ່ວນປະກອບ ສຳ ລັບການປ້ອງກັນ

  •ໂມດູນປ້ອງກັນປັ,ກອິນ, ຕິດຕັ້ງແລະຮັກສາໄດ້ງ່າຍ

  •ຕົວປ່ຽນແປງພະລັງງານສູງ, ເວລາຕອບສະ ໜອງ ໜ້ອຍ ກວ່າ 25 ນາທີ

  •ທາງເລືອກຕິດຕໍ່ສັນຍານທາງໄກ (FM) ສຳ ລັບອຸປະກອນ Mon itori ng (Floati ng Cha ngeover Con tact)

  •ລົດລາງລົດໄຟໄດໄດ TH35-7 .5 / DIN35

  •ປະຕິບັດຕາມ: EN 50539-11